top of page

Pasangan kami

& Kolaborator

Di Sekolah Konsep (SoC), kami percaya bahawa memerlukan sebuah kampung untuk membesarkan anak. Kami adalah penyokonginteraksi dewasa-kanak-kanakdanpembelajaran berasaskan pengalaman. Program pembelajaran kami, bengkel latihan profesional, bengkel bertema dan perjalanan pembelajaran berkisar pada interaksi dewasa-kanak-kanak yang bermakna. Kami bertuah kerana diberi peluang untuk berkongsi tentang celik huruf awal dan ikatan ibu bapa-anak di Kempen Memeluk Keibubapaan PA dan prasekolah di seluruh pulau. Kami juga telah menjalankan latihan untuk beribu-ribu pendidik awal kanak-kanak mengenai celik huruf awal dan, menganjurkan perjalanan pembelajaran yang menyeronokkan dan menarik ke destinasi eksklusif di sekitar Singapura. Paling penting, dengan sokongan rakan kongsi, pelanggan dan komuniti kami, kami dapat melakukannyasecara beransur-ansur meningkatkan jangkauan kami kepada kanak-kanak terpinggir

PASANGAN KAMI

KOLABORATOR KAMI

PENAJA CSR KAMI

bottom of page