top of page
child learn phonics through reading program

18-36 BULAN

TEMPOH PELAJARAN

55 MINIT | MAKLUM BALAS 5 MINIT

TENTANG

Discovery Play/Foundation is akurikulum fonik berasaskan permainanyang membolehkan kanak-kanak bukan sahaja memperoleh pengetahuan tentang huruf dan bunyi huruf, tetapi memberi tumpuan kepada meningkatkan kemahiran yang terlibat dalam literasi:

Kemahiran Motor Halus

Kemahiran Motor Kasar

Orientasi Ruang 

Kemahiran Berfikir Logik

 

Kurikulum deria tambahan kami membolehkan si kecil menyentuh, merasa dan menikmati pembelajaran!

 

DalamDiscovery Play/Foundation, kanak-kanak mengembangkan perbendaharaan kata pertuturan tentang1,000 patah perkataandan pengenalpastianlebih 80 objek!

PENGAJARAN

Anak anda diperkenalkan dengan satu huruf seminggu. Pada penghujung setiap kelas mereka akan dapat membunyikan huruf dengan yakin dan mengaitkannya dengan perbendaharaan kata yang diperluaskan. Selepas peneguhan positif setiap bunyi huruf, anak anda akan mengembangkan minat yang kuat untuk belajar membaca.

bottom of page